Contact Us

8th Bd Mingxing Industrial zone,Minzhi Street, Longhua New District,Shenzhen China

8th Bd Mingxing Industrial zone,Minzhi Street, Longhua New District,Shenzhen China
Factory1: 8th Bd Mingxing Industrial zone,Minzhi Street, Longhua New District,Shenzhen China
Factory2:  6th Bd. Hesui Industry zone Dongfeng Town, Zhongshan, Guangdong, China


Free Consultation

Change